2023-2024 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବିଜୁ କୃଷକ ବିକାଶ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପୁଞ୍ଜି ଗଭୀର ନଳକୂପ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ସୌରଚାଳିତ ଗଭୀର ନଳକୂପ ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ |
odishalift.com