ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଉଠା ଜଳସେଚନ

ବି.କେ.ଭି.ୱ- ଆର୍ ଆଇ ଡି ଏଫ୍, ଏଚ୍.ସି.ଏ.ଡ଼ି ଇତ୍ୟାଦି ରାଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସମସ୍ତ ୩୦ ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆରମ୍ଭରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି | DMF, SETU, WODC ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ|୧୨ ହେକ୍ଟରରୁ ୮୦ ହେକ୍ଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟାକଟ୍ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଛି ଏବଂ ପ୍ରାୟ ୧୨ ଏବଂ ତଦୁର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କୃଷକ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି |

odishalift.com